Elokuvatähdetkin ovat taikauskoisia – TOP10 elokuvatähdet ja näiden onnenamuletit

Elokuvatähdetkin ovat taikauskoisia – TOP10 elokuvatähdet ja näiden onnenamuletit

Siinä missä monilla meistä on onnennumeroita ja erilaisia tapoja, joilla ajattelemme olevan tekemistä tulevien tapahtumien kanssa, myös monilla isoilla staroilla on kummallisia tapoja. Monet onnenamuletit ja onnennumerot ovat käyttökelpoisia silloin kun kohteena on nettikasino, ja sen pelit, mutta katsotaan, millaisia erikoisia onnenamuletteja isoilla tähdillä onkaan.

Will Smith

Will Smithin kerrotaan pitävän vanhaa kulunutta t-paitaa onnenamulettinaan, koska hän uskoo sen tuovan hänelle hyvää onnea. Hän on jopa kertonut, että t-paita on ollut mukana monissa hänen menestyksekkäissä elokuvaprojekteissaan. Smithin mukaan t-paita on hänelle tärkeä symboli, ja hän haluaa pitää sen lähellä aina, kun hän tarvitsee rohkeutta ja inspiraatiota. Hän on myös todennut, että t-paita auttaa häntä pysymään maanläheisenä ja muistuttamaan häntä hänen juuristaan.

Jennifer Aniston

Jennifer Anistonin kerrotaan kantavan mukanaan onnenkiveä, koska hän uskoo sen tuovan hänelle hyvää onnea ja suojelua. Hän on maininnut kivestä useissa haastatteluissa ja myös nähty pitävän sitä mukanaan julkisissa tilaisuuksissa. Aniston ei ole tarkemmin paljastanut, mistä kivi on peräisin tai miksi hän valitsi juuri sen onnenamuletikseen. Kivet ja kristallit ovat kuitenkin perinteisesti olleet käytössä monissa kulttuureissa ja uskonnoissa erilaisten voimien ja ominaisuuksien symbolina, joten on mahdollista, että Anistonin kivellä on jokin merkitys tai tarkoitus hänelle henkilökohtaisesti.

George Clooney

George Clooneyn isä, Nick Clooney, oli tunnettu amerikkalainen toimittaja ja tv-juontaja, joka kuoli vuonna 2002. George Clooney on kertonut useissa haastatteluissa, että hänen isänsä kello on hänen onnenamulettinsa, koska se muistuttaa häntä isästään ja heidän yhteisistä hetkistään. Kello symboloi George Clooneyn mielestä myös aikaa ja sen arvostamista, joka on tärkeää elämässä menestymisen kannalta. Clooney on kertonut pitävänsä kelloa mukanaan useissa elokuvaprojekteissaan ja haastatteluissaan ja hän on todennut, että kello on hänelle henkilökohtaisesti hyvin tärkeä ja arvokas esine.

Johnny Depp

Johnny Depp on kiinnostunut intiaanikulttuurista ja hän on myös tehnyt useita elokuvia, joissa intiaanit ovat olleet keskeisessä roolissa. Depp on kertonut, että hän sai intiaaniamuletin lahjaksi, kun hän kuvatti elokuvaa ”Dead Man”, joka sijoittuu 1800-luvun lopun villiin länteen ja jossa hän esittää pääosaa. Amuletti symboloi Deppin mukaan hänen kunnioitustaan intiaanikulttuuria kohtaan ja se auttaa häntä pysymään yhteydessä henkiseen puoleensa. Depp on myös kertonut, että hän kantaa amuletin mukanaan elokuvaprojekteissaan ja haastatteluissaan, ja uskoo sen tuovan hänelle voimaa ja rohkeutta. Amuletit ja symbolit ovat olleet tärkeä osa monia kulttuureita ja uskontoja, ja niillä uskotaan olevan erilaisia merkityksiä ja voimia.

Cameron Diaz

Cameron Diaz on tunnettu joogasta ja meditaatiosta, ja hänen uskotaan löytäneen rauhaa ja tasapainoa näistä käytännöistä. Diaz on kertonut, että hän pitää mukanaan pienoiskoossa olevaa Buddhan patsasta, koska se muistuttaa häntä pysymään rauhallisena ja keskittyneenä elämän haasteissa. Buddha on myös tärkeä hahmo buddhalaisuudessa, ja hänen uskotaan edustavan viisautta, myötätuntoa ja tasapainoa. Diaz on todennut, että Buddhan patsas on hänelle henkilökohtainen symboli ja muistutus siitä, että hän haluaa elää tietoisesti ja hyväksyä elämän ilot ja haasteet. Patsaat ja symbolit ovat tärkeitä monille uskonnoille ja filosofioille, ja niitä käytetään usein henkilökohtaisina amuletteina ja muistutuksina.

Taylor Swift

Taylor Swift on kertonut olevansa kiinnostunut kristalleista ja uskoo niiden olevan voimallisia ja positiivisia energianlähteitä. Swiftin kerrotaan saaneen kristallin lahjaksi äidiltään, ja että kristalli on hänelle erittäin henkilökohtainen ja arvokas esine. Kristallit ovat tärkeitä monissa uskonnoissa ja kulttuureissa, ja niillä uskotaan olevan erilaisia parantavia, tasapainottavia ja suojelevia ominaisuuksia. Swift on kertonut kantavansa kristallia mukanaan useissa esiintymisissään ja konserteissaan, ja uskoo sen tuovan hänelle rauhaa ja rohkeutta. Kristalli on myös hänelle muistutus siitä, että hänellä on paljon rakkaita ihmisiä elämässään, ja että hän haluaa säilyttää yhteyden omaan henkilökohtaiseen voimaansa ja intuition.

Tom Cruise

Tom Cruise on kertonut, että hän pitää mukanaan avainnippua, koska se on hänelle henkilökohtaisesti tärkeä symboli menestyksen ja tavoitteiden saavuttamisen kannalta. Hän on myös todennut, että avaimet symboloivat mahdollisuuksia ja ovia, joita hän haluaa avata elämässään. Cruise on kertonut pitävänsä avainnippua mukanaan useissa elokuvaprojekteissaan ja haastatteluissaan, ja uskoo sen tuovan hänelle hyvää onnea ja vahvistavan hänen itseluottamustaan. Vaikka avaimet eivät ole perinteisiä amuletteja, ne voivat olla henkilökohtaisia symboleita ja muistutuksia siitä, että voimme itse avata ovet menestykseen ja onnellisuuteen.

Angelina Jolie

Angelina Jolie on kertonut, että hänen isoäitinsä oli hänelle hyvin tärkeä henkilö, ja että hän haluaa kantaa hänen muistoaan aina mukanaan. Jolien onnenamuletti on hänen isoäitinsä timanttisormus, jota hän kantaa usein mukanaan. Sormus on hänelle henkilökohtaisesti arvokas ja tärkeä, koska se symboloi hänen perhehistoriaansa ja muistuttaa häntä hänen juuristaan. Sormus on myös kaunis esine, joka kertoo Jolien mukaan tarinan hänen isoäidistään ja hänen perheestään. Jolie on kertonut, että hän kantaa sormusta mukanaan useissa tilaisuuksissa ja haastatteluissa, ja että se tuo hänelle voimaa ja rohkeutta. Amuletit ja henkilökohtaiset esineet ovat tärkeitä monille ihmisille, ja niillä on usein suuri henkilökohtainen merkitys ja symboliarvo.

Brad Pitt

Brad Pitt on kertonut, että hänen onnenamulettinsa on hiuslenkki, jonka hän sai tyttäreltään Zaharalta. Hiuslenkki on hänelle henkilökohtaisesti tärkeä, koska se symboloi hänen perheensä merkitystä hänelle. Pitt on myös todennut, että hän pitää hiuslenkkiä mukanaan, koska se tuo hänelle voimaa ja rohkeutta elämän haasteissa. Hän on myös kertonut, että hänellä on tapana pitää mukanaan erilaisia esineitä ja muistoja, jotka muistuttavat häntä tärkeistä ihmisistä ja tapahtumista hänen elämässään. Amuletit ja henkilökohtaiset esineet voivat olla tärkeitä monille ihmisille, ja niillä on usein suuri henkilökohtainen merkitys ja symboliarvo. Pittin hiuslenkki edustaa hänelle henkilökohtaista yhteyttä ja läheisyyttä hänen tyttärensä kanssa.

Emma Watson

Emma Watsonin kerrotaan kantavan mukanaan sormusta, jonka hän sai lahjaksi äidiltään 18-vuotispäivänään. Sormus on hänelle henkilökohtaisesti tärkeä, koska se symboloi hänen suhdettaan äitiinsä ja heidän läheisyyttään. Watson on kertonut, että hän arvostaa perhettään ja että he ovat hänelle tärkeitä. Sormus on myös kaunis esine, joka kertoo tarinan hänen elämästään ja siitä, mistä hän tulee. Watsonin on sanottu pitävän sormusta mukanaan useissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa, ja että se tuo hänelle voimaa ja rohkeutta elämän haasteissa. Sormukset ja henkilökohtaiset esineet voivat olla tärkeitä monille ihmisille, ja niillä on usein henkilökohtainen merkitys ja symboliarvo. Watsonin sormus edustaa hänen henkilökohtaista yhteyttään ja rakkauttaan äitiään kohtaan.

Yhteenveto onnenamuleteista

Ihmisillä on erilaisia onnenamuletteja henkilökohtaisista syistä, jotka voivat liittyä kulttuuriin, uskontoon, perheeseen, henkilökohtaiseen historiaan ja kokemuksiin. Monet ihmiset uskovat, että esineillä ja symboleilla on voimaa ja ne voivat auttaa heitä saavuttamaan tavoitteita, suojelemaan heitä pahalta, tuomaan onnea tai tasapainottamaan elämää. Esineet voivat myös olla henkilökohtaisia muistoja tai symboleja, jotka edustavat henkilökohtaista voimaa ja yhteyttä tärkeisiin ihmisiin tai tapahtumiin elämässä. Onnenamuletit voivat olla esimerkiksi koruja, kiviä, kristalleja, sormuksia, avaimenperiä, kuvia, t-paitoja tai muita henkilökohtaisia esineitä, jotka edustavat jotain henkilökohtaisesti merkityksellistä. Amuletit voivat antaa ihmisille tunteen siitä, että heillä on enemmän kontrollia elämässään ja voivat auttaa heitä pysymään rohkeina ja positiivisina elämän haasteissa.

HBO MAX vain 9.90/kk

Palkitut sarjat kuten The Last of Us, Game of Thrones, Euphoria ja sadat muut! Yli 10 000 tuntia viihdettä aikuisille ja lapsille.

Jaa julkaisu

Uusimmat julkaisut

Kategoriat